Kontakt

 

HRVATSKA UDRUGA GITARSKIH PEDAGOGA

Glazbena škola Blagoja Berse

Britanski trg 5

10000 Zagreb

 

OIB: 09632325893

Žiro-račun otvoren kod Zagrebačke banke: HR7423600001101220832

e-mail: info.hugip@gmail.com