Tijela udruge

 

Predsjednica: Morana Pešutić

Tajnica: Ivana Trogrlić Mandić

Stegovna komisija: Tomislav Vukšić
                                    Luka Vlašić
                                    Nina Kobler

Nadzorni odbor: Marko Žerjav
                              Tomislav Vasilj
                              Anđela Jerkunica